ГАЛЕРИЯЗапознайте се с South End Residences от вътре и вън.

към 26.01.2022г. достигната кота + 27,20м на вход "Г"